CƠ QUAN BAN HÀNH

Thống kê truy cập

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 17, văn bản 1 đến 20 trong 323 văn bản.
1 2068/UBND - KTTH 28/04/2017 V/v tham gia góp ý các dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định ...
2 2069/UBND - NC 28/04/2017 thẩm định danh sách tinh giản biên chế và duyệt dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số ...
3 2080/UBND - KTN 28/04/2017 quyết toán chi phí bồi thường, GPMB Dự án thành phần 1 mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km947 - Km987_sửa
4 2081/UBND - KTN 28/04/2017 quyết toán chi phí bồi thường, GPMB Dự án thành phần 2 mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km987 – Km1021+500
5 728/VPUBND - KTN 28/04/2017 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư khối Lâm Sa – Tu Lễ - ...
6 729/VPUBND - KTTH 28/04/2017 thực hiện đề án vận chuyển khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh bằng xe buýt mui hở 1 và 2 ...
7 2013/UBND - KTTH 27/04/2017 V/v báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trong năm ...
8 2014/UBND - KTN 27/04/2017 V/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 24/4/2017
9 2015/UBND - KGVX 27/04/2017 V/v mời chủ trì họp báo Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017
10 2016/UBND - NC 27/04/2017 kiểm tra lại các hồ sơ xin nhập quốc tịch
11 2017/UBND - NC 27/04/2017 kiểm tra nội dung phản ánh của công dân
12 2020/UBND - KTN 27/04/2017 V/v báo cáo tình hình, số liệu phục vụ lập kế hoạch kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng đất tại ...
13 2021/UBND - KTTH 27/04/2017 Tây Giang tiếp nhận tài trợ của tổ chức COV- Mỹ
14 2023/UBND - KTTH 27/04/2017 gia hạn Giấy Đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức Activity International (AI)-Hà Lan
15 2024/UBND - KTTH 27/04/2017 chuyên gia nước ngoài hoạt động tại tỉnh
16 2027/UBND - KTTH 27/04/2017 giao nhiệm vụ và triển khai một số nội dung của dự án trước khi phê duyệt dự án
17 2028/UBND - KTTH 27/04/2017 gia hạn tiến độ hoàn thành dự án Kè chống sạt lở sông Tiên (đoạn qua thị trấn Tiên Kỳ), giai đoạn ...
18 2029/UBND - KTN 27/04/2017 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 3104/TB-BNN-VP ngày 13/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
19 2033/KH - UBND 27/04/2017 Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm ...
20 2034/UBND - KTN 27/04/2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubndqnam@gmail.com