Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu150/ CTr-UBND
Ngày18/01/2006
Người kưHồ Thị Thanh Lâm
Trích yếuCông tác quư I, tháng 01 năm 2006
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiChương tŕnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
CTCTquy I-06.doc40 (Kbytes)