Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Ton bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hnh
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phn loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thng bo  •
Bo co  •
Cng văn  •
Văn bản khc  •

Tm Kiếm
Tm kiếm ton văn  •
Theo thuộc tnh  •

Đăng nhập

Kết thc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHP LUẬT


Số/K hiệu35/ CT-UBND
Ngy11/11/2009
Người kNguyễn Ngọc Quang
Trch yếuTăng cường quản l rầy nu-rầy lưng trắng, ngăn ngừa bệnh vng ln, ln xoắn l, ln sọc đen hại la vụ Đng Xun 2009-2010
Cơ quan ban hnhUBND tỉnh
Phn loạiChỉ thị
Hiệu lực Cn

Ton văn nội dung
ct35.doc47 (Kbytes)