Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2319/ QĐ-UBND
Ngày26/07/2010
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuGiao đất có thu tiền sử dụng đất cho Ban quản lư dự án lưới điện Miền Trung để xây dựng tuyến trụ đường dây 110KV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nông Sơn vào hệ thống lưới điện Quốc gia, tại xă Đại Chánh,Đại Thắng, Đại Tân, Đại Thạnh, huyện Đại Lộc
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2319.doc72 (Kbytes)