Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3929/ QĐ-UBND
Ngày30/11/2010
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng
Công trình: Đường Tam Trà - Tam Sơn (đoạn qua địa bàn
huyện Phú Ninh) (đoạn tuyến từ Km17+00 đến bến đ̣ hồ Phú Ninh);Hạng mục: Nền, mặt đường và công tŕnh trên tuyến;Địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3929.doc80 (Kbytes)