Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3501/ QĐ-UBND
Ngày31/10/2011
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuPhê duyệt Phương án thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3501.doc52 (Kbytes)