Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu216/ BC-UBND
Ngày30/11/2015
Người kưHuỳnh Khánh Toàn
Trích yếuBÁO CÁO Tổng hợp các điểm mỏ khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, đă được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất và UBND tỉnh đă phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thăm ḍ, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc216.doc79 (Kbytes)