Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu52/ 2003/QĐ-UB
Ngày09/06/2003
Người kưVơ Văn Tiên
Trích yếuVề ban hành Chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc giai đoạn 2003-2010 và Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ về một số chủ trương, giải pháp trọng tâm về dân tộc và miền núi giai đoạn 2002-2007
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
QD52-09062003.doc142 (Kbytes)