Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu100/ BC-UBND
Ngày30/08/2016
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuT́nh h́nh thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển
năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc100.doc243 (Kbytes)
Bao cao du kien ke hoach dau tu 2017 (ngay 2608)-phu luc.xlsx1028 (Kbytes)
Bao cao du kien ke hoach dau tu 2017 (ngay 2608)-phu luc bieu 07.xlsx.xls1421 (Kbytes)
Bao cao du kien ke hoach dau tu 2017 (ngay 2608)-phu luc bieu 06.xlsx206 (Kbytes)
Bao cao du kien ke hoach dau tu 2017 (ngay 2608)-phu luc bieu 04.xlsx85 (Kbytes)