Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu135/ BC-UBND
Ngày01/10/2009
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuVề thiệt hại và khắc phục cơn băo số 9
tính đến 17 giờ ngày 30/9/2009 tại t?nh Quảng Nam.
(Tài liệu phục vụ buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng)
Ngày 01/10/2009
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc135.doc64 (Kbytes)