Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1107/ QĐ-UBND
Ngày31/03/2015
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công tŕnh Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, lư tŕnh Km0+00 đến Km2+116,7
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1107.doc51 (Kbytes)