Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu17/ BC- BPC
Ngày16/04/2010
Người kưTrần Văn Miên
Trích yếuThẩm tra Tờ tŕnh thành lập Pḥng Dân tộc thuộc UBND các huyện miền núi; Tờ tŕnh quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm;
mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xă và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động
của các đoàn thể cấp xă trên địa bàn tỉnh.
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Phân loạiBáo cáo thẩm tra
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
BCTT Ban Phap che - Ky 23.doc53 (Kbytes)