Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu157/ 2010/NQ-HĐND
Ngày22/04/2010
Người kưNguyễn Văn Sỹ
Trích yếuVề chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm;
mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xă, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Phân loạiNghị quyết
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
NQ can bo co so-Ky 23.doc63 (Kbytes)