Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu163/ NQ-HĐND
Ngày17/07/2015
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuVề đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xă Điện Bàn và thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Phân loạiNghị quyết
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
163-NQ-HĐND.doc37 (Kbytes)
DMUC163a.doc120 (Kbytes)
DMUC_TEN_DUONG_DIEN_BAN163b.doc288 (Kbytes)
DMUC_TEN_DUONG_PHU_NINH163c.doc94 (Kbytes)