Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu19/ CT-UBND
Ngày29/05/2008
Người kưNguyễn Đức Hải
Trích yếuTriển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10
năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn
định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hànhChủ tịch UBND tỉnh
Phân loạiChỉ thị
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
ct19.doc47 (Kbytes)