Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu27/ CT-UBND
Ngày06/08/2008
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuVề triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xă hội và hỗ trợ nhân dân
theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ, Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008
của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan ban hànhChủ tịch UBND tỉnh
Phân loạiChỉ thị
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
ct27.doc48 (Kbytes)