Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu6/ 2012/QĐ-UBND
Ngày17/04/2012
Người kưLê Phước Thanh
Trích yếuBan hành Quy chế quản lư và ưu đăi đầu tư
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhChủ tịch UBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qdqp06.doc41 (Kbytes)
plqp06.doc132 (Kbytes)