Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3899/ QĐ-UBND
Ngày03/11/2016
Người kưLê Trí Thanh
Trích yếuVề việc thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành Chương tŕnh kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3899.doc82 (Kbytes)