Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu516/ VPUBND-KTN
Ngày24/03/2014
Người kưNguyễn Ngọc Truyền
Trích yếuV/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
vp516.doc40 (Kbytes)
TT03_BXD - Sua đoi Đieu 21 TT16_2010.pdf462 (Kbytes)