Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3432/ UBND- VX
Ngày17/09/2012
Người kưVơ Văn Viên
Trích yếuV/v nghiên cứu, triển khai các Quyết định:số 1199/QĐ-TTg, số 1202 /QĐ-TTg,số 1208/QĐ-TTg, số 1228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo Cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
Document in 3432 CV.doc35 (Kbytes)
Document in I 3432 CV.doc81 (Kbytes)
1208[1] 3432 CV.PDF364 (Kbytes)
1202[1] 3432 CV.PDF208 (Kbytes)
1199[1] 3432 XCV.PDF431 (Kbytes)