Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4287/ UBND-KTN
Ngày08/11/2012
Người kưTrương Công Trân
Trích yếuV/v thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTNMT ngày 30/10/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo Cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
cv4287.doc34 (Kbytes)
TT 12_20012_BTNMT ve DC TT30 CSDL TNMT.doc83 (Kbytes)
TT 12_2012_BTNMT sua doi TT 30_2009 ve DM du lieu moi truong.pdf70 (Kbytes)
DinhmucKTKT_TT30BTNMT.pdf4185 (Kbytes)
Quytrinh_TT30BTNMT.pdf1715 (Kbytes)