Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu7/ BC - UBND
Ngày24/01/2010
Người kưNguyễn Hoàng Minh
Trích yếuKết quả thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính
Cơ quan ban hànhVP UBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc07 UBND.doc163 (Kbytes)