Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1623/ QĐ-UBND
Ngày21/05/2013
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuBan hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lư rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1623.doc59 (Kbytes)
pl1623.doc105 (Kbytes)
051513 - Ke hoach NCNTCĐ&QLTTDVCĐ giai đoan 2013-2015_Phu luc.xls41 (Kbytes)