Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1366/ QĐ-UBND
Ngày27/04/2012
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuPhê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Công tŕnh: Khắc phục lũ kè chống xói lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn khu vực Văn Ly, xă Điện Quang, huyện Điện Bàn
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1366.doc75 (Kbytes)