Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  



VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2702/ QĐ-UBND
Ngày05/09/2014
Người kưTrần Đ́nh Tùng
Trích yếuPhê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất thuộc khu phố mới Tân Thạnh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2702.doc48 (Kbytes)