Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3764/ BC-UBND
Ngày16/11/2010
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuT́nh h́nh triển khai xây dựng và nguồn vốn đầu tư Dự án tổng thể sắp xếp dân cư, pḥng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai ven biển tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc153.doc48 (Kbytes)
pl153.doc92 (Kbytes)