Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu463/ TB-UBND
Ngày31/12/2010
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuChủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Khối Mặt trận-Đoàn thể huyện Nông Sơn , tại xă Quế Trung, huyện Nông Sơn do Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn làm chủ đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
tb464.doc35 (Kbytes)