Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu34/ 2003/QĐ-UB
Ngày18/04/2003
Người kưHồ Thị Thanh Lâm
Trích yếuVề sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 20/3003/QĐ-UB ngày 28/2/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ quản lư Pḥng Giáo dục và Đào tạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND huyện, thị xă
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực Hết

Toàn văn nội dung
QD34-18042003.doc30 (Kbytes)