Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2137/ QĐ-UBND
Ngày30/06/2008
Người kưNguyễn Đức Hải
Trích yếuCho nhận trẻ em VN làm con nuôi : Nguyễn Thùy Linh
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n