Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu27/ 2001/QĐ-UB
Ngày09/06/2001
Người kưNguyễn Xuân Phúc
Trích yếuVề băi bỏ mục III của Quy định cụ thể hoá về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị và trang bị, quản lư, sử dụng phương tiện thông tin điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lư (ban hành kèm theo Quyết định số: 2115/1998/QĐ-UB ngày 31/10/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam) và Quyết định số: 48/2000/QĐ-UB ngày 15/9/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
QD27-09062001.doc43 (Kbytes)