Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3930/ QĐ-UBND
Ngày30/11/2010
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu xây dựng
Công trình: Đường giao thông Nông Sơn - Quế Lâm;
Lư tŕnh: Km9+409,2 - Km14+535;Hạng mục: Nền, mặt đường và cầu, cống các loại;Địa điểm: Huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3930.doc78 (Kbytes)