Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu338/ QĐ-UBND
Ngày23/01/2009
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp
Công tŕnh: Đường số 24 và khu dân cư hai bên đường.
Gói thầu: Hạng mục cấp điện và điện chiếu sáng.
Lư tŕnh: Km0 – Km1 + 806,59.
Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd338.doc50 (Kbytes)