Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu6067/ UBND-KTN
Ngày31/12/2015
Người kưNguyễn Hồng Quang
Trích yếuthực hiện Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT ngày 11/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
cv6067.doc35 (Kbytes)
TT 80 2015 BGTVT ve cap phep trong pham vi bao ve duong sat.doc141 (Kbytes)