Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu114/ QĐ-VP
Ngày26/10/2005
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuVề việc Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Quảng Nam
Cơ quan ban hànhVP UBND tỉnh
Phân loạiQĐ của VPUBND
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
Quyet dinh thanh lap Ban Bien tap CTT.doc40 (Kbytes)