Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  



VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3693/ QĐ-UBND
Ngày30/10/2009
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng
Công tŕnh: đường du lịch ven biển Cẩm An - Điện Dương - Điện Ngọc;
Hạng mục: điện chiếu sáng;
Địa điểm: huyện Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3693.doc67 (Kbytes)