Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu21/ 2005/QĐ-UB
Ngày30/03/2005
Người kưHồ Thị Thanh Lâm
Trích yếuVề việc ban hành quy chế tuyên truyền viên ở cơ sở
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực Hết

Toàn văn nội dung
QD21-30032005.doc63 (Kbytes)