Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu680/ UBND-NC
Ngày27/02/2013
Người kưNguyễn Ngọc Truyền
Trích yếuV/v thực hiện Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013; Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/02/2013 và Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013.
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
cv680.doc34 (Kbytes)
18-nd.pdf1214 (Kbytes)
17-2013.pdf185 (Kbytes)
05_2013_TTLT-BTP-BNG-BCA_13219348.pdf186 (Kbytes)