Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu404/ UBND-KTTH
Ngày29/01/2015
Người kưNguyễn Ngọc Nam
Trích yếuV/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
CV 404.doc38 (Kbytes)
TT 02 ngay 05-01-15 cua BTC ve SDBS TT 48.PDF112 (Kbytes)