Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1485/ QĐ-UBND
Ngày27/04/2017
Người kưTrần Đ́nh tùng
Trích yếuVề việc cấp kinh phí cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam để trả nợ vốn vay theo Hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính về Dự án Cải thiện môi trường Đô thị miền Trung- Tiểu dự án Tam Kỳ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1485.docx21 (Kbytes)