Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2940/ QĐ-UBND
Ngày31/08/2009
Người kưTrần Minh Cả
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ kinh phí công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn ngân sách Trung ương ủy quyền năm 2009 tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh.
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2940.doc45 (Kbytes)