Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4089/ QĐ-UBND
Ngày27/11/2009
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu xây lắp
Công trình: đường A Zích - Lăng - A Xan (giai đoạn II.2);
Lư tŕnh: Km35+696,12 - Km52+910,21;
Hạng mục: nền, mặt đường và công tŕnh trên tuyến;
Địa điểm: huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd4089.doc60 (Kbytes)