Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3694/ QĐ-UBND
Ngày30/10/2009
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuCấp bổ sung dự toán năm 2009 cho Ban Dân tộc để triển khai thực hiện phương án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xă, thôn và
cộng đồng thuộc Chương tŕnh 135 năm 2009
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3694.doc37 (Kbytes)