Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2736/ QĐ-UBND
Ngày31/08/2007
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuPhê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thi công và dự toán công tŕnh: Đường Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành (giai đoạn I), Lư tŕnh: Km0 – Km21 + 00.
Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2736.doc28 (Kbytes)