Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3112/ QĐ-UBND
Ngày31/08/2015
Người kưHuỳnh Khánh Toàn
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công tŕnh: Đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kỳ Anh,Địa điểm: Xă Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3112.doc62 (Kbytes)