Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu415/ TB-UBND
Ngày30/11/2010
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuChủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN tại xă Điện Dương, huyện Điện Bàn
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
tb415.doc76 (Kbytes)