Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu52/ 2005/QĐ-UB
Ngày15/07/2005
Người kưNguyễn Xuân Phúc
Trích yếuVề sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 và Điều 15 Điều lệ xây dựng và quản lư Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Quyết định số 22/2000/QĐ-UB ngày 25/4/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
QD52-15072005.doc49 (Kbytes)