Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1002/ QĐ-UBND
Ngày31/03/2009
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp
Gói thầu: Gia cố kênh và công tŕnh trên kênh N2 đoạn từ K2+106¬_¬¬- K3+438
Công tŕnh: Kiên cố và hoàn thiện kênh N2 hồ chứa nước Thạch Bàn
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1002.doc43 (Kbytes)