Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3824/ QĐ-UBND
Ngày31/10/2016
Người kưLê Trí Thanh
Trích yếuTRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TR̀NH THỦY LỢI
Xây dựng đường giao thông Đại Phong - Đại Chánh - Đại Thạnh, huyện Đại Lộc (ĐH8.ĐL, đoạn từ nhà máy Cồn đi đập Khe Tân) nằm trong phạm vi bảo vệ Đập phụ số 1 và Đập phụ số 2 hồ chứa nước Khe Tân
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3824.doc47 (Kbytes)