Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2654/ QĐ-UBND
Ngày29/08/2014
Người kưTrần Đ́nh Tùng
Trích yếuPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng Khu nghỉ mát khách sạn Hà My và vệt 20 mét cây xanh – đoạn qua Khu nghỉ mát khách sạn Hà My
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2654.doc68 (Kbytes)