Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu37/ TB-UBND
Ngày30/01/2011
Người kưVơ Văn Viên
Trích yếuKết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Minh Cả
tại buổi làm việc với Trường Đại học Phan Châu Trinh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
tb37.doc46 (Kbytes)